+48 75 734 00 44
office@osiecznica.com.pl

Quarzwerke - zawsze w kontakcie

KiZPPS „OSIECZNICA” Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 7, 59-724 Osiecznica
E-mail: office@osiecznica.com.pl; Tel. +48 75 734 00 44
KRS: 0000182590,   NIP: 612-000-46-30,   REGON: 230032855,   BDO: 000090911
TKSM „Biała Góra” Sp. z o.o.
ul. B. Łozińskiego 6; 97-213 Smardzewice
E-mail: tksm@biala-gora.com.pl; Tel. +48 44 726 18 01
KRS: 0000062045,   NIP: 773-000-93-42,   REGON: 590015757,   BDO: 000041066

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

KSM „SURMIN-KAOLIN” S. A.
ul. Kaolinowa 35, 59-730 Nowogrodziec
E-mail: info@surmin-kaolin.com.pl; Tel. +48 75 735 00 44
KRS: 0000054973,   NIP: 612-000-45-93,   REGON: 230287503,   BDO: 000077436
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 16 704 459,96 zł

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

    FORMULARZ KONTAKTOWY    Home Kontakt